fbpx
 

HomePolitika privatnosti - MAX MODEL

Poslednji put ažurirano: 15. april 2024.

Ova Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem Vaših informacija prilikom korišćenja Usluge i obaveštava Vas o Vašim pravima na privatnost i o tome kako zakon štiti Vas.

Koristimo Vaše lične podatke kako bismo pružili i unapredili Uslugu. Korišćenjem Usluge, slažete se sa prikupljanjem i korišćenjem informacija u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova Politika privatnosti je kreirana uz pomoć Generatore politike privatnosti.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči sa početnim velikim slovom imaju značenja definisana u sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

U svrhe ove Politike privatnosti:

 • Nalog označava jedinstveni nalog koji je kreiran za Vas kako biste pristupili našoj Usluzi ili delovima naše Usluge.
 • Afiliat označava entitet koji kontroliše, koji je pod kontrolom ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde “kontrola” znači posedovanje 50% ili više udela, vlasničkih interesa ili drugih hartija od vrednosti sa pravom glasa za izbor direktora ili druge upravne vlasti.
 • Kompanija (najčešće nazvana kao “Kompanija”, “Mi”, “Nas” ili “Naša” u ovom Ugovoru) se odnosi na TAMARA MAJSTOROVIĆ PR UNUTRAŠNJE DEKORISANJE MAXMODEL BEOGRAD, Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd.
 • Kolačići su male datoteke koje se smeštaju na Vaš računar, mobilni uređaj ili bilo koji drugi uređaj putem veb stranice, koje sadrže detalje o Vašoj istoriji pregledanja na toj veb stranici među svojim mnogobrojnim upotrebama.
 • Zemlja se odnosi na: Srbija
 • Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalnog tableta.
 • Lični podaci su sve informacije koje se odnose na identifikovanog ili identifikovanog pojedinca.
 • Usluga se odnosi na Veb sajt.
 • Pružalac usluga označava svaku fizičku ili pravnu osobu koja obrađuje podatke u ime Kompanije. Odnosi se na treće strane kompanije ili pojedince koje Kompanija angažuje kako bi olakšala Uslugu, pružila Uslugu u ime Kompanije, obavila usluge koje se odnose na Uslugu ili pomogla Kompaniji u analiziranju načina korišćenja Usluge.
 • Podaci o korišćenju se odnose na podatke koji se automatski prikupljaju, bilo generisani korišćenjem Usluge ili iz same infrastrukture Usluge (na primer, trajanje posete stranici).
 • Veb sajt se odnosi na MAX MODEL, dostupan na adresi https://www.maxmodel.rs/
 • Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, ako je primenljivo.

Prikupljanje i korišćenje Vaših ličnih podataka

Tipovi prikupljenih podataka

Lični podaci

Dok koristite našu Uslugu, možemo Vas zamoliti da nam dostavite određene lične identifikacione informacije koje se mogu koristiti za kontaktiranje ili identifikaciju Vas. Lično identifikacione informacije mogu uključivati, ali nisu ograničene na:

 • Email adresa
 • Ime i prezime
 • Broj telefona
 • Adresa, Država, Pokrajina, Poštanski broj, Grad
 • Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju

Podaci o korišćenju se automatski prikupljaju prilikom korišćenja Usluge.

Podaci o korišćenju mogu obuhvatati informacije poput IP adrese Vašeg uređaja (npr. IP adresa), tipa pretraživača, verzije pretraživača, stranica naše Usluge koje posećujete, vreme i datum Vaše posete, vreme provedeno na tim stranicama, jedinstveni identifikatori uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja, možemo automatski prikupljati određene informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tip mobilnog uređaja koji koristite, jedinstveni ID Vašeg mobilnog uređaja, IP adresu Vašeg mobilnog uređaja, Vaš operativni sistem mobilnog uređaja, tip mobilnog Internet pretraživača koji koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i druge dijagnostičke podatke.

Takođe možemo prikupljati informacije koje Vaš pretraživač šalje prilikom posete naše Usluge ili kada pristupate Usluzi putem mobilnog uređaja.

Tehnologije praćenja i kolačići

Koristimo Kolačiće i slične tehnologije praćenja kako bismo pratili aktivnost naše Usluge i čuvali određene informacije. Tehnologije praćenja koje se koriste su oznake, tagovi i skripte za prikupljanje i praćenje informacija i za unapređenje i analizu naše Usluge. Tehnologije koje koristimo mogu obuhvatati:

 • Kolačiće ili Brauzer Kolačiće. Kolačić je mala datoteka smeštena na Vaš uređaj. Možete uputiti svoj pretraživač da odbije sve kolačiće ili da Vas obavesti kada se kolačić šalje. Međutim, ako ne prihvatite kolačiće, možda nećete moći koristiti neke delove naše Usluge. Ako niste promenili postavke Vašeg pretraživača tako da odbije kolačiće, naša Usluga može koristiti kolačiće.
 • Veb oznake. Određeni delovi naše Usluge i naših email poruka mogu sadržati male elektronske datoteke poznate kao veb oznake (takođe nazivane i čistim gifovima, pixel tagovima i jednopikselnim gifovima) koji omogućavaju Kompaniji, na primer, da prebroji korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili email i za druge srodne statistike veb sajtova (na primer, beleženje popularnosti određenog odeljka i proveru integriteta sistema i servera).

Kolačići mogu biti “Trajni” ili “Sesija” Kolačići. Trajni kolačići ostaju na Vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada odete offline, dok se Sesija kolačići brišu čim zatvorite Vaš web pretraživač. Možete saznati više o kolačićima na web stranici TermsFeed.

Koristimo i Trajne i Sesija Kolačiće u svrhe navedene ispod:

 • Neophodni / Essencijalni Kolačići
 • Kolačići za Prihvatanje Politike / Obaveštenja
 • Kolačići Funkcionalnosti

Za više informacija o kolačićima koje koristimo i Vašim izborima u vezi sa kolačićima, molimo posetite našu Politiku Kolačića ili odeljak o Kolačićima naše Politike privatnosti.

Upotreba vaših ličnih podataka

Kompanija može koristiti Vaše Lične Podatke u sledeće svrhe:

 • Za pružanje i održavanje naše Usluge, uključujući praćenje korišćenja naše Usluge.
 • Za upravljanje Vašim Nalogom: za upravljanje Vašom registracijom kao korisnika Usluge. Lični podaci koje pružate mogu Vam omogućiti pristup različitim funkcionalnostima Usluge koje su Vam dostupne kao registrovanom korisniku.
 • Za izvršenje ugovora: razvoj, usklađivanje i sprovođenje ugovora o kupovini proizvoda, stavki ili usluga koje ste kupili ili bilo kog drugog ugovora sa nama putem Usluge.
 • Za kontaktiranje Vas: da Vas kontaktiramo putem email-a, telefonskih poziva, SMS-a ili drugih ekvivalentnih oblika elektronske komunikacije, kao što su push notifikacije mobilne aplikacije u vezi sa ažuriranjima ili informativnim komunikacijama vezanim za funkcionalnosti, proizvode ili ugovorene usluge, uključujući sigurnosna ažuriranja, kada su neophodna ili razumna za njihovu implementaciju.
 • Za pružanje vesti, posebnih ponuda i opštih informacija o drugim robama, uslugama i događajima koje nudimo, a slične su onima koje ste već kupili ili se raspitivali o njima, osim ako niste odlučili da ne primate takve informacije.
 • Za upravljanje Vašim zahtevima: da ispunimo i upravljamo Vašim zahtevima prema nama.
 • Za poslovne transfere: Vaše informacije možemo koristiti za procenu ili sprovođenje spajanja, otuđenja, restrukturiranja, reorganizacije, likvidacije ili druge prodaje ili prenosa dela ili celog našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Za druge svrhe: Vaše informacije možemo koristiti u druge svrhe, kao što su analiza podataka, identifikacija trendova u korišćenju, određivanje efikasnosti naših promotivnih kampanja i za procenu i unapređenje naše Usluge, proizvoda, usluga, marketinga i Vašeg iskustva.

Možemo deliti Vaše lične informacije u sledećim situacijama:

 • Sa Pružaocima usluga: možemo deliti Vaše lične informacije sa Pružaocima usluga kako bismo pratili i analizirali korišćenje naše Usluge, kako bismo Vas kontaktirali.
 • Za poslovne transfere: možemo deliti ili preneti Vaše lične informacije u vezi sa, ili tokom pregovora o, bilo kojem spajanju, prodaji imovine Kompanije, finansiranju ili akviziciji dela ili celokupnog našeg poslovanja drugoj kompaniji.
 • Sa Afiliatima: možemo deliti Vaše informacije sa našim afilijatima, u tom slučaju ćemo zahtevati od tih afilijata da poštuju ovu Politiku privatnosti. Afiliati uključuju našu matičnu kompaniju i bilo koje druge podružnice, partnere zajedničkog ulaganja ili druge kompanije koje kontrolišemo ili koje su pod zajedničkom kontrolom sa nama.
 • Sa poslovnim partnerima: možemo deliti Vaše informacije sa našim poslovnim partnerima kako bismo Vam ponudili određene proizvode, usluge ili promocije.
 • Sa drugim korisnicima: kada delite lične informacije ili na drugi način interagujete u javnim oblastima sa drugim korisnicima, takve informacije mogu videti svi korisnici i mogu biti javno distribuirane vani.
 • Vašom saglasnošću: možemo otkriti Vaše lične informacije u druge svrhe, na primer, uz Vašu saglasnost.

Čuvanje Vaših ličnih podataka

Kompanija će čuvati Vaše Lične Podatke samo dok je to potrebno za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Čuvaćemo i koristiti Vaše Lične Podatke u onoj meri u kojoj je to potrebno da bismo ispunili naše pravne obaveze (na primer, ako smo dužni da zadržimo Vaše podatke u skladu sa primenljivim zakonima), rešili sporove i sproveli naše pravne ugovore i politike.

Kompanija će takođe čuvati Podatke o korišćenju u svrhe interne analize. Podaci o korišćenju se obično čuvaju u kraćem periodu, osim kada se ovi podaci koriste radi jačanja sigurnosti ili poboljšanja funkcionalnosti naše Usluge, ili kada smo pravno obavezani da zadržimo ove podatke u dužim vremenskim periodima.

Prenos Vaših ličnih podataka

Vaše informacije, uključujući Lične Podatke, obrađuju se na operativnim kancelarijama Kompanije i na drugim mestima gde su strane uključene u obradu smeštene. To znači da ove informacije mogu biti prenesene — i čuvane — na računarima van Vaše države, provincije, zemlje ili drugih vladinih jurisdikcija gde zakoni o zaštiti podataka mogu biti drugačiji od onih u Vašoj jurisdikciji.

Vaša saglasnost sa ovom Politikom privatnosti, praćena Vašim dostavljanjem takvih informacija, predstavlja Vašu saglasnost sa tim prenosom.

Kompanija će preduzeti sve razumne korake kako bi se osiguralo da se Vaši podaci tretiraju sigurno i u skladu sa ovom Politikom privatnosti i neće biti preneta organizaciji ili zemlji, osim ako postoje adekvatne kontrole uključujući i sigurnost Vaših podataka i drugih ličnih informacija.

Brisanje Vaših ličnih podataka

Imate pravo da obrišete ili zatražite da Vam pomognemo u brisanju Ličnih Podataka koje smo prikupili o Vama.

Naša Usluga Vam može omogućiti mogućnost brisanja određenih informacija o Vama unutar same Usluge.

Možete ažurirati, izmeniti ili obrisati Vaše informacije u bilo kom trenutku prijavljivanjem na Vaš Nalog, ukoliko ga imate, i posetom odeljku postavki naloga koji Vam omogućava upravljanje Vašim ličnim informacijama. Takođe možete kontaktirati nas kako biste zatražili pristup, ispravku ili brisanje bilo kojih ličnih informacija koje ste nam dostavili.

Molimo Vas, imajte na umu da možda moramo zadržati određene informacije kada imamo pravnu obavezu ili zakonsku osnovu za to.

Otkrivanje Vaših ličnih podataka

Poslovne transakcije

Ako je Kompanija uključena u spajanje, akviziciju ili prodaju imovine, Vaši Lični Podaci mogu biti preneti. Obavestićemo Vas pre nego što Vaši Lični Podaci budu preneti i postanu predmet drugačije Politike privatnosti.

Pravna obaveza

U određenim okolnostima, Kompanija može biti obavezana da otkrije Vaše Lične Podatke ako je to zakonom obavezana ili u odgovoru na validne zahteve javnih vlasti (na primer, sud ili državna agencija).

Ostali pravni zahtevi

Kompanija može otkriti Vaše Lične Podatke u dobrom verovanju da je takvo delovanje neophodno da:

 • Ispuni pravnu obavezu
 • Zaštiti i brani prava ili imovinu Kompanije
 • Preventira ili istraži moguće nepravilnosti u vezi sa Uslugom
 • Štiti ličnu bezbednost korisnika Usluge ili javnosti
 • Zaštiti od pravne odgovornosti

Bezbednost Vaših ličnih podataka

Bezbednost Vaših Ličnih Podataka je važna za nas, ali imajte na umu da nijedan način prenosa preko interneta, ili metoda elektronskog čuvanja, nije 100% siguran. Iako se trudimo da koristimo komercijalno prihvatljive načine za zaštitu Vaših Ličnih Podataka, ne možemo garantovati njihovu apsolutnu sigurnost.

Privatnost dece

Naša Usluga nije namenjena licima mlađim od 13 godina. Mi namerno ne prikupljamo lične podatke od osoba mlađih od 13 godina. Ako ste roditelj ili staratelj i znate da nam je Vaše dete dostavilo Lične Podatke, molimo Vas da nas kontaktirate. Ako saznamo da smo prikupili Lične Podatke od dece bez potvrde roditeljskog pristanka, preduzećemo korake da te informacije uklonimo sa naših servera.

Ako nam je potrebno da se oslonimo na saglasnost kao pravnu osnovu za obradu Vaših informacija i Vaša zemlja zahteva saglasnost roditelja, možda ćemo zahtevati saglasnost Vašeg roditelja pre nego što prikupimo i koristimo te informacije.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Naša Usluga može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima koji nisu u našem vlasništvu ili pod našom kontrolom. Kada kliknete na link treće strane, bićete preusmereni na veb sajt te treće strane. Preporučujemo Vam da pregledate Politiku privatnosti svakog veb sajta koji posetite.

Nemamo kontrolu nad i ne preuzimamo odgovornost za sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo koje treće strane ili veb sajta.

Izmene ove politike privatnosti

Možemo povremeno ažurirati našu Politiku privatnosti. Obavestićemo Vas o svim promenama objavljivanjem nove Politike privatnosti na ovoj stranici.

Obavestićemo Vas putem email-a i/ili istaknutom obaveštenju na našoj Usluzi, pre nego što promene stupe na snagu i ažurirati “Poslednji put ažurirano” datum na vrhu ove Politike privatnosti.

Savetujemo Vam da povremeno pregledate ovu Politiku privatnosti za bilo kakve promene. Promene ove Politike privatnosti stupaju na snagu kada su objavljene na ovoj stranici.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovoj Politici privatnosti, možete nas kontaktirati:

© 2024 MaxModel. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i politika privatnosti.

 Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd 11000, Srbija
Telefon: +381 65 4211 104
PIB: 112379332
MB: 66063798

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd 11000, Srbija
Telefon: +381 65 4211 104
PIB: 112379332
MB: 66063798