fbpx
 

HomeUslovi korišćenja - MAX MODEL

Poslednje ažurirano: 15. april 2024. godine

Molimo vas da pažljivo pročitate ove uslove korišćenja pre upotrebe naše usluge.

Tumačenje i definicije

Tumačenje

Reči čije je početno slovo veliko imaju značenja definisana pod sledećim uslovima. Sledeće definicije imaju isto značenje bez obzira da li se pojavljuju u jednini ili množini.

Definicije

Za potrebe ovih Uslova korišćenja:

  • Afilijacija označava entitet koji kontroliše, kontroliše ili je pod zajedničkom kontrolom sa strankom, gde “kontrola” znači vlasništvo nad 50% ili više udela, kapitalnog interesa ili drugih hartija od vrednosti koje imaju pravo glasa za izbor direktora ili drugog upravljačkog organa.
  • Zemlja se odnosi na: Srbija
  • Kompanija (najčešće se naziva “Kompanija”, “Mi”, “Nas” ili “Naš” u ovom Sporazumu) odnosi se na TAMARA MAJSTOROVIĆ PR UNUTRAŠNJE DEKORISANJE MAXMODEL BEOGRAD, Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd.
  • Uređaj označava bilo koji uređaj koji može pristupiti Usluzi, poput računara, mobilnog telefona ili digitalne table.
  • Usluga se odnosi na Veb sajt.
  • Uslovi korišćenja (takođe nazvani “Uslovi”) označavaju ove Uslove korišćenja koji čine ceo sporazum između Vas i Kompanije u vezi sa korišćenjem Usluge. Ovi Uslovi korišćenja sastavljeni su uz pomoć Generatora uslova korišćenja.
  • Usluga trećih strana društvenih medija označava bilo kakve usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a koji mogu biti prikazani, uključeni ili dostupni putem Usluge.
  • Veb sajt se odnosi na MAX MODEL, dostupan na https://www.maxmodel.rs/
  • Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili kompaniju ili drugo pravno lice u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, po potrebi.

Potvrda

Ovo su Uslovi korišćenja koji upravljaju korišćenjem ove Usluge i sporazum koji se primenjuje između Vas i Kompanije. Ovi Uslovi korišćenja utvrđuju prava i obaveze svih korisnika u vezi sa korišćenjem Usluge.

Pristupom i korišćenjem Usluge uslovljeni su prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova korišćenja. Ovi Uslovi korišćenja primenjuju se na sve posetioce, korisnike i ostale osobe koje pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korišćenjem Usluge slažete se da budete obavezani ovim Uslovima korišćenja. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovih Uslova korišćenja, ne možete pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da imate preko 18 godina. Kompanija ne dozvoljava osobama mlađim od 18 godina da koriste Uslugu.

Vaš pristup i korišćenje Usluge takođe su uslovljeni prihvatanjem i poštovanjem Politike privatnosti Kompanije. Naša Politika privatnosti opisuje naše politike i postupke u vezi sa prikupljanjem, upotrebom i otkrivanjem Vaših ličnih podataka kada koristite Aplikaciju ili Veb sajt i obaveštava Vas o Vašim pravima na privatnost i o tome kako zakon štiti Vas. Molimo vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti pre upotrebe naše Usluge.

Linkovi ka drugim veb sajtovima

Naša Usluga može sadržati linkove ka veb sajtovima ili uslugama trećih strana koje ne poseduje ili kontroliše Kompanija.

Kompanija nema kontrolu nad, i ne preuzima odgovornost za, sadržaj, politike privatnosti ili prakse bilo kojih veb sajtova ili usluga trećih strana. Dalje priznajete i saglašavate se da Kompanija neće biti odgovorna direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak nastao ili navodno nastao zbog korišćenja ili oslanjanja na bilo kakav sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na ili putem takvih veb sajtova ili usluga.

Snažno vam savetujemo da pročitate uslove korišćenja i politiku privatnosti svih veb sajtova ili usluga trećih strana koje posećujete.

Prekid

Možemo odmah prekinuti ili suspendovati vaš pristup, bez prethodne najave ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući, bez ograničenja, ako prekršite ove Uslove korišćenja.

U slučaju prekida, vaše pravo na korišćenje Usluge odmah će prestati.

Pravo koje Vlada

Zakoni Zemlje, isključujući njene pravila o sukobima zakona, upravljaće ovim Uslovima i vašim korišćenjem Usluge. Vaše korišćenje Aplikacije može biti podložno i drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rešavanje sporova

Ako imate bilo kakav problem ili spor u vezi sa Uslugom, saglasni ste da prvo pokušate da rešite spor neformalno kontaktirajući Kompaniju.

Za korisnike iz Evropske unije (EU)

Ako ste potrošač iz Evropske unije, imaćete koristi od bilo kakvih obaveznih odredbi zakona zemlje u kojoj ste rezident.

Usaglašenost sa Zakonima Sjedinjenih Američkih Država

Garantujete i potvrđujete da (i) niste locirani u zemlji koja je pod embargom vlade Sjedinjenih Američkih Država ili koja je od strane vlade Sjedinjenih Američkih Država označena kao “zemlja koja podržava terorizam”, i (ii) niste navedeni na bilo kojoj listi vlade Sjedinjenih Američkih Država o zabranjenim ili ograničenim stranama.

Deljivost i Odricanje

Deljivost

Ako bilo koja odredba ovih Uslova bude proglašena nevažećom ili neizvršivom, takva odredba će biti izmenjena i interpretirana na način koji najbolje odgovara ciljevima takve odredbe u najvećoj mogućoj meri u skladu sa primenjivim zakonom, a preostale odredbe nastaviće da važe i proizvode puni pravni učinak.

Odricanje

Osim kako je ovde predviđeno, neuspeh da se izvrši pravo ili zahteva iz ovih Uslova neće uticati na sposobnost strane da izvrši takvo pravo ili zahteva u bilo koje vreme kasnije, niti će odricanje od kršenja predstavljati odricanje od bilo kojeg kasnijeg kršenja.

Prevođenje i Interpretacija

Ovi Uslovi mogu biti prevedeni ako smo ih stavili na raspolaganje na našoj Usluzi. Saglasni ste da će originalni engleski tekst biti presudan u slučaju spora.

Izmene ovih Uslova i odredbi

Zadržavamo pravo, po našem sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove Uslove u bilo koje vreme. Ako je revizija materijalna, uložićemo razumne napore da obezbedimo najmanje 30 dana obaveštenja pre nego što novi uslovi stupe na snagu. Šta predstavlja materijalnu promenu biće određeno našim sopstvenim nahođenjem.

Nastavkom pristupa ili korišćenja naše Usluge nakon što te revizije stupe na snagu, slažete se da budete vezani novim uslovima. Ako se ne slažete sa novim uslovima, u celosti ili delimično, molimo vas da prestanete koristiti veb sajt i Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uslovima i odredbama, možete nas kontaktirati:

Posetom ove stranice na našem veb sajtu: https://www.maxmodel.rs/kontakt/

© 2024 MaxModel. Sva prava zadržana. Uslovi korišćenja i politika privatnosti.

 Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd 11000, Srbija
Telefon: +381 65 4211 104
PIB: 112379332
MB: 66063798

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, Beograd 11000, Srbija
Telefon: +381 65 4211 104
PIB: 112379332
MB: 66063798